vogel

Burgtheater
Vienna
01 library
18 wall v2
11.5 Hospital V1
05 club kiss V2
04 club V1
02 Hospital
1/1

וינה. Burgtheater . הצגה בארבע שפות. את הבמה המינימליסטית יצרנו מקופסאות שקופות עליהם הוקרן הוידאו. רמת השקיפות אפשרה לנו ליהנות מהקלילות של החומר וליצר שכבות של ידע כמו קפסולות של רגש המונחים שכבה על שכבה. כך שהקרנת הוידאו יוצרה נפח והופכה להיות הבמה עצמה.

משימה טכנית מורכבת של יצירת תכנות שעוקב אחר הלוחות הזזים על גבי הבמה. תיאטרון מופלא, איתי טיראן ביים בקישרון רב, נדב ברנאה האיר, תענוג וכבוד גדול.

לצידי על העיצוב יבגני קובוזיאצקי וסטוידיו גרוסמן.

Burgtheater_Voegel_Horn_2618
Burgtheater_Voegel_Horn_2547
Burgtheater_Voegel_Horn_2031
Burgtheater_Voegel_Horn_0167
Burgtheater_Voegel_Horn_1066
Burgtheater_Voegel_c_Horn_0636_0
Burgtheater_Voegel_c_Horn_0637_0
Burgtheater_Voegel_c_Horn_0561_0
Burgtheater_Voegel_c_Horn_0069_0
1/1