top of page

AT&T Foundry 2019

Magic Leap

Magic Leap חברת הסטארט-אפ האמריקאית, הראשונה בתחום משקפי המציאות הרבודה, שיווקה ב-2019 משקפיים חדשניות באמצעות AT&T חברת התקשורת העולמית. חברת הבת שלה לחדשנות דיגיטלית Foundry גייסה אותי עבור הפרוייקט. הם פנו אליי בבקשה לבנות אבטיפוס לעמדת Retail חכמה.

יצרנו סביבה תלת מימדית מודפסת עליה הקרנו במיפוי מדויק ואפליקציה מבוססת מחוות גוף, כך שהצופה מזיז את הידיים ומשנה את תוכן ההקרנה. אם זה להעביר דפים בפנקס, לגרום לעלים לנשור מהעץ או להוריד שלג על ההר. בעצם באמצעות האפליקציה ניתן ליצור אינטראקציה עם סביבת המציאות הרבודה אפילו לפני חבישת המשקפיים.

Affiliates:

TouchDesigner programmer: Ronen Tanhum

Magic Leap

AT&T

Foundry

Back to all works

bottom of page