top of page

הרולד ומוד

תיאטרון באר שבע, 2015
בימוי: רפי ניב

בהצגה “הרולד ומוד“ השתמשנו בוידאו כמשלים לתפאורה כך שהוא יוצר לנו את העומק שמעבר למה שנוכח על הבמה ועוזר לספר לנו על המקום בו מתרחשת התמונה. ככל שהמחזה מתקדם, כך נוסף עוד צבע ללוקישנים המוקרנים. ככל שהפגישות בין הרולד ומוד נהיות יותר תכופות, משהו מנפשה נכנס לשלו ומאיר בו צדדים אופטימיים יותר שבאים לידי ביטוי ברוויית הצבע של הסביבה המוקרנת. הרורשאך הוא מבחן השלכה שמיועד להערכות פסיכולוגיות של מאפיינים אישיותיים ותפקודיים, חשיבתיים ורגשיים. כפי שצ׳ייסן עסוקה בניסיון עקר להבין מה לא בסדר עם בנה, כך השתמשנו בדימוי של רורשאך כמסך שמעביר את המסע בין החללים השונים. כל אחד מהחללים (חוץ או פנים) רוצה לתפוס משהו מההתרחשות הדרמתית הבימתית אותה הוא מייצג, להשתלב בתוכה ולהוסיף לה מימד נוסף.

בחזרה לכל העבודות

bottom of page